SPRINT 

Bewind 

Doreen Sanders

Na ruim 25 jaar verschillende functies te hebben vervuld in de financiële dienstverlening zet ik mijn kennis en ervaring graag in om de financiële zorgen van onze cliënten zoveel mogelijk weg te nemen en ze te begeleiden in de complexe wereld van financiën en juridische regelgeving. Als professioneel bewindvoerder werk ik aan een nieuw begin en rust in de toekomst voor mijn cliënten. Naast mijn opleiding HBO-FSM heb ik mij gespecialiseerd als financieel planner, beschermingsbewindvoerder en adviseur ouderenzorg. Het geeft mij veel voldoening om mij in te kunnen zetten voor mensen die deze hulp, om welke redenen dan ook, hard nodig hebben. Mijn uitgangspunt is denken in mogelijkheden in plaats van in beperkingen. Daarbij vind ik het belangrijk dat er sprake is van onderling vertrouwen en een goede samenwerking. Een mensgerichte benadering en oprechte betrokkenheid zijn vanzelfsprekend voor mij. Het doel is uitzicht te bieden op financieel gebied, zodat er rust en ruimte is voor andere belangrijke dingen in het leven.

  

Jules Arts

Vanaf 1998 ben ik werkzaam als financieel professional en vrijwilliger in de sociale sfeer op het gebied van ouderenzorg. Hierdoor heb ik zowel een sterk zakelijk inzicht als een praktische mensgerichte instelling ontwikkeld. Het oplossen van financiële en persoonlijke problemen is zo voor mij een tweede natuur geworden. Ik ben in het bezit van de financiële opleiding HBO-FSM gecombineerd met de aanvullende opleidingen Erkend Budgetcoach, Beschermingsbewindvoerder en Ouderenzorg. Zowel in mijn werk als in mijn privé leven heb ik ervaren dat steeds meer mensen tussen wal en schip vallen en het zonder hulp niet redden in onze samenleving. Ik ben een sociaal persoon met kennis en kunde van het vak en heb een groot gevoel voor rechtvaardigheid en verantwoordelijkheid. Ik zet me tot het uiterste in om een goed financieel evenwicht te bereiken en te behouden voor onze cliëntenRespect voor elkaar vind ik heel belangrijk. Voor mij is iedereen gelijk en op die manier wil ik ook graag communiceren. Tijd en aandacht voor onze cliënten vind ik belangrijk, het gaat om de kwaliteit en niet om de kwantiteit. 


De samenwerking tussen Doreen en Jules is optimaal. Wij hebben ieder onze eigen kwaliteiten waardoor we elkaar prima aanvullen. Wij kunnen op elkaar rekenen en op ieder moment vervangen indien noodzakelijk. Zo zijn we samen sterker en zijn onze cliënten verzekerd van een goede dienstverlening.

Omdat wij binnen SPRINT Bewind met z’n tweeën werken, hebben wij korte lijnen en weten we van elkaar wat er speelt. Daarnaast hebben we een nauw samenwerkingsverband met twee andere lokale bewindvoerders. Periodiek hebben we met vele bewindvoerders uit de omgeving een intervisiebijeenkomst.