SPRINT 

Bewind 


 Hartelijk welkom op onze website

SPRINT Bewind is een professioneel Bewindvoerderskantoor in de regio Oost-Brabant. SPRINT Bewind biedt complete financiële hulp en ondersteuning op financieel-administratief gebied voor mensen die dat zelf moeilijk vinden of er (tijdelijk) niet toe in staat zijn.

Financiële hulp voeren wij meestal uit als beschermingsbewindvoerder, budgetcoach en als specialist ouderenzorg maar ook bieden wij andere vormen van dienstverlening aan. Meer informatie hierover vindt u op onze pagina 'Wat doen wij?'

Dankzij onze financiële ondersteuning en hulp is het mogelijk uw administratieve zaken weer op orde te krijgen en overzicht te krijgen in uw financiën zodat u weer ruimte heeft voor andere belangrijke zaken in het leven. 

Samen    SPRINT Bewind staat voor samenwerken. Samen met u maar ook met andere belanghebbenden. Ons motto hierbij is: "Samen werken is elkaar versterken."

Persoonlijk   SPRINT Bewind verdiept zich in de persoonlijke situatie en doelen van de cliënten.  Daarnaast benaderen wij onze cliënten op een wijze die het best bij hen past.

Respect   SPRINT Bewind vindt respect voor elkaar heel belangrijk. Je hoort ons vaak zeggen: "Behandel een ander zoals je zelf ook behandeld wil worden." 

Integer   SPRINT Bewind staat voor betrouwbaarheid en open communicatie. Eerlijkheid zorgt ervoor dat we weten wat we van elkaar verwachten. We zijn duidelijk en eerlijk over (on)mogelijkheden.

Nauwkeurig   SPRINT Bewind biedt maatwerk op individueel niveau. Onze deskundigheid en ervaring dragen hier in belangrijke mate aan bij. Ons kantoor voldoet aan de kwaliteitseisen van de rechtbank.

Transparant    SPRINT Bewind doet wat zij zegt en zegt wat ze doet. Dit is ons streven en ook onze verwachting van u. Wij zijn helder in onze opzet en makkelijk benaderbaar.